• Merry Christmas!

    Ar ran AberMads, hoffwn ddymuno Nadolig Llawen i bob un o’n cefnogwyr a’n gwylwyr. Gobeithwn y bydd pawb yn cael diwrnod gwych ac eich bod yn dderbyn popeth yr ydych wedi ei gofyn amdanynt yn ystod gyfnod arbennig yma y flwyddyn. Os oes angen help arnoch i deimlo ysbryd y Nadolig, beth am ymweld â’n Sianel Youtube a rhoi gwrandawiad i fideo neu ddau (a hoff, efallai!). Diolch i chi gyd am flwyddyn gwych. On behalf of AberMads, I would like to wish a Merry Christmas to all our fans and viewers. I hope that everyone will have a great day and that you receive everything that you have asked for during this…