Merry Christmas!

Ar ran AberMads, hoffwn ddymuno Nadolig Llawen i bob un o’n cefnogwyr a’n gwylwyr. Gobeithwn y bydd pawb yn cael diwrnod gwych ac eich bod yn dderbyn popeth yr ydych wedi ei gofyn amdanynt yn ystod gyfnod arbennig yma y flwyddyn. Os oes angen help arnoch i deimlo ysbryd y Nadolig, beth am ymweld â’n Sianel Youtube a rhoi gwrandawiad i fideo neu ddau (a hoff, efallai!). Diolch i chi gyd am flwyddyn gwych.

On behalf of AberMads, I would like to wish a Merry Christmas to all our fans and viewers. I hope that everyone will have a great day and that you receive everything that you have asked for during this special time of year. If you need help getting into the spirit, why not visit our Youtube Channel and give us a listen (maybe even a like). Thank you all for a great year.

Leave a Reply